Mørkeleggingsgardiner anvendes der det er nødvendig med effektiv og total mørklegging. Den kan monteres så diskret at gardinen først er synlig når den er nedrullet. Anlegget kan fordel til laboratorier, undervisningslokaler, konferanserom, auditorier og møtelokaler. Anlegget leveres standard med snorbetjening, men kan leveres også med sveiv eller motor.

Mørkeleggingsgardiner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *